MORAVIA Europe

Oznamujeme Vám, že ke dni 1.7.2019 došlo k zániku společnosti MORAVIA Europe spol.s r.o. IČ: 25504070, veškerá práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost MORAVIA Consulting spol.s r.o. IČ: 49967550. Od 1.7.2019 obchodní činnost probíhá pouze se společností MORAVIA Consulting spol.s r.o. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Kontaktní údaje, jako adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, kontaktní osoby, bankovní spojení zůstávají zachovány.