MORAVIA Europe

Oznamujeme Vám, že ke dni 1.7.2019 dojde k zániku společnosti MORAVIA Europe spol.s r.o. IČ: 25504070, veškerá práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost MORAVIA Consulting spol.s r.o. IČ: 49967550. Od 1.7.2019 bude obchodní činnost probíhat pouze se společností MORAVIA Consulting spol.s r.o. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Kontaktní údaje, jako adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, kontaktní osoby, bankovní spojení zůstávají zachovány.“